Víte, z čeho se skládá cena elektřiny?

Výrobci domácích spotřebičů a elektroniky se neustále snaží snižovat jejich spotřebu elektřiny. Má to svůj důvod – zařízení připojených do zásuvek přibývá a náklady na jejich provoz se zvyšují. Vedle běžných domácích spotřebičů – televizí, ledniček nebo mikrovlnek, vlastní dnes domácnosti často hned několik počítačů, smartphonů nebo tabletů, dále například Wi-Fi, multimediální přehrávače, set-top boxy a spoustu dalších zařízení, která potřebují elektrickou energii.

Nákladů na elektřinu si domácí uživatelé začínají všímat ve chvíli, kdy jejich účty za tuto nezbytnou komoditu začínají růst o desítky procent – a to nejen kvůli vyšší spotřebě, ale především vlivem výrazného nárůstu cen. Ten se podařilo zbrzdit až díky větší konkurenci na trhu, a v letošním roce je dokonce očekáván mírný pokles nákladů na elektrickou energii.

Trh s elektrickou energií v jistém smyslu kopíruje vývoj cen za mobilní volání: s příchodem více poskytovatelů se daří nárůst cen stabilizovat, nebo dokonce dosáhnout zajímavých slev. Tyto slevy však často nejsou zadarmo; dodavatelé si chtějí své zákazníky pojistit dlouhodobými, nejčastěji dvouletými kontrakty. Dodavatel se sice zaváže, že nezvýší cenu, ale kvůli dvouletému kontraktu zákazníci nemohou pomýšlet na případné další zlevnění.

Fixace se týká ceny tzv. silové elektřiny (tu dodavatelé nakupují na burze a následně přeprodávají odběratelům), která tvoří jen necelých 40 % z koncové ceny pro domácnosti. Další náklady určuje Energetický regulační úřad a zahrnují například příspěvek na obnovitelné zdroje nebo cenu za distribuci. Tato část nákladů meziročně zpravidla roste, bez ohledu na cenu elektřiny na burze.

2,56 % Přenos elektřiny – poplatky spojené s provozem přenosové a distribuční soustavy.

0,64 % Ekologická daň –  jedna z daní zavedených v rámci Evropské unie, její sazba je pro všechny odběratele jednotná a činí 28,30 Kč za MWh.

0,15 % Poplatek operátorovi trhu s elektřinou – Cena za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou pokrývá náklady společnosti, zajišťující např. zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny nebo zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.

3,24 % Poplatek za systémové služby – Tato část ceny náleží společnosti ČEPS (provozovateli české přenosové soustavy) a pokrývá například záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě nebo náhlého zvýšení spotřeby elektřiny.

9,43 % Příspěvek na obnovitelné zdroje – Poplatek každé domácnosti za zvelebování krajiny poli solárních panelů vzrostl oproti roku 2012 o 40 %, konkrétně z 503 Kč na 705 Kč (vč. DPH) za MWh odebrané elektřiny.

16,67 % DPH – Na elektřinu se vztahuje běžná sazba DPH ve výši 21 %.

28,15 % Distribuce elektřiny – Cena za rozvod elektřiny jednotlivým zákazníkům, platí se ve stálé výši, bez ohledu na to, kolik elektřiny odeberete.

39,17 % Silová elektřina – Tato část ceny se odvíjí od vývoje na energetické burze, vztahuje se na ni fixace v případě uzavření dlouhodobé smlouvy s dodavatelem. Součástí je i pevná cena za měsíc, která se liší distribučními sazbami a tarifem.

Zdroje: ČEZ, a. s.; ERÚ

(redakce)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *