Aktivní zapojení zaměstnanců i finanční podpora Bohemia Energy pomáhají

Energetická skupina Bohemia Energy se během června aktivně zapojila do několika charitativních akcí pořádaných partnerskými organizacemi, které podporuje. Zaměstnanci Bohemia Energy pomohli na prvním ročníku Smiling Crocodile Games vysportovat finanční příspěvek na vybudování nového centra.

Vedle toho Bohemia Energy předala organizaci Smiling Crocodile darovací šek na podporu provozu mateřské a základní školy pro děti s kombinovaným postižením. A ve spolupráci s Českou asociací streetwork udělila v rámci výročních cen ČASovaná bota Cenu Bohemia Energy týmu PARTYHARMreduction.

V letošním roce poprvé, a to v úterý 12. června 2018, proběhly na stadionu Slavia Praha Smiling Crocodile Games. Sportovní akce, která byla určena především pro děti a jejich rodiče, se zúčastnili i zástupci partnerů a podporovatelů Smiling Crocodile. Své síly zde mohli poměřit například s olympionikem Martinem Koukalem nebo národním týmem bobistů. Výsledkem pak byl finanční výtěžek ve výši 50 750 Kč, který je určen na podporu vybudování nového Centra Smiling Crocodile.

Bohemia Energy je dlouhodobým partnerem Smiling Crocodille.

V červnu Bohemia Energy rovněž předala Smiling Crocodile darovací šek v částce 750 000 Kč, který bude využit především na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřské a základní školy pro děti s kombinovaným postižením, včetně provozu školního autobusu.

Spolupráce se Smiling Crocodile začala již v loňském roce, kdy Bohemia Energy podpořila tuto charitativní organizaci jedním milionem korun, který je určen na rozšíření stávajícího vzdělávací a terapeutického centra v Praze. Smiling Crocodile School pomáhá dětem s velmi těžkým postižením překonat nepřízeň osudu. Svým konceptem vzdělávání a integračními projekty, které zapojují děti a jejich rodiny do společnosti, nejen rozvíjí schopnosti, ale především výrazně zlepšuje kvalitu jejich života.

Česká asociace streetwork

Ve čtvrtek 21. června 2018 byly na Novotného lávce v Praze předány výroční ceny ČASovaná bota, které již od roku 2001 uděluje Česká asociace streetwork. Cílem každoročního udílení sošky s botou symbolizující prošlapané boty streetworkera je upozornit na náročnost profese a poděkovat těm, kteří obor dále posouvají. V kategorii Osobnost roku si letos cenu odnesla streetworkera Zuzana Šťastná z nízkoprahového klubu Likusák z organizace Ratolest v Brně. Cenu Bohemia Energy získal tým PARTYHARMreduction,který se zaměřuje na snižování rizik spojených s konzumací návykových látek v prostředí hudebních koncertů a festivalů.

S Českou asociací streetwork spolupracuje Bohemia Energy již čtvrtým rokem, kdy je hlavním partnerem unikátní platformy Streetwork online (www.jdidoklubu.cz). Tento projekt se zaměřuje na děti a dospívající mládež ohrožené sociálním vyloučením, které z různých důvodů prožívají či mohou prožívat rizikové životní situace a neumějí nebo nechtějí využívat jinou formu odborné pomoci. Vzhledem k tomu, že svůj volný čas tráví většinou u počítače, terénní sociální pracovníci je dovedou snadněji kontaktovat v prostředí internetu. Tato skupina je vystavena vyššímu riziku nebezpečí drogových experimentů, šikany, kriminality, sexuálního zneužívání nebo také kyberšikany.

Bohemia Energy se v oblasti společenské zodpovědnosti zaměřuje především na pomoc a podporu dětí. Spolupracuje tak s organizacemi Černí koně, Česká asociace streetwork, Smiling Crocodile či Život dětem. Více na www.energiedetem.cz.

(zdroj: tisková zpráva společnosti Bohemia Energy)

1 komentář u „Aktivní zapojení zaměstnanců i finanční podpora Bohemia Energy pomáhají

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *