Jak se vyznat ve vyúčtování za energie

Vyúčtování za elektřinu či plyn se ve schránce nebo emailu objevuje každoročně s železnou pravidelností. Obvykle má několik stran a řada lidí se v něm pořádně nevyzná. Pojďme se na něj podívat a vysvětlit si, co zkratky a čísla znamenají.

Na začátek je dobré uvést, co v sobě částka, která se objeví na vyúčtování, zahrnuje. Cena za elektřinu a plyn se skládá z regulované části, která pokrývá poplatky spojené s distribucí elektřiny či plynu. Tato složka se podílí na celkové ceně elektřiny zhruba 60 procenty, u plynu 20 procenty. Neregulovaná část zahrnuje u elektřiny platby spojené se silovou elektřinou, konkrétně pevnou cenu za měsíc a cenu elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu. U plynu je to kromě stálého měsíčního platu cena za odebraný zemní plyn. Pouze neregulovaná část ceny je ta, kterou mohou ovlivnit samotní dodavatelé energií, a tedy i vy, tím, že si zvolíte obchodníka s výhodnými cenami.

K výsledné ceně je pak samozřejmě připočtena ještě daň z přidané hodnoty, u elektřiny navíc ještě daň z elektřiny.

Kdo je distributor a kdo dodavatel?
Distributor je správce energetické soustavy a zároveň zajištuje odečty stavů elektroměrů a plynoměrů. Distributor je přidělený podle adresy odběrného místa a není možné jej změnit. Dodavatel je společnost, která nakupuje energie na velkoobchodním trhu a za cenu, kterou si dohodnete, vám elektřinu či zemní plyn dodává. Dodavatele můžete měnit a při přechodu na lepší ceny můžete na energiích významně ušetřit.

Vyznat se ve vyúčtování není složité. Společnost X Energie ho má velice přehledně zpracované

Každé vyúčtování má své náležitosti
Ačkoli se všichni dodavatelé snaží vyúčtování co nejvíce zjednodušit a zpřehlednit, zákon jim předepisuje, co vše musí obsahovat.

V první části (A) jsou uvedeny kontaktní údaje dodavatele a identifikační údaje týkající se odběrného místa. Je to především adresa zákazníka a zákaznické číslo, které slouží při komunikaci s dodavatelem. Dále je to variabilní symbol pro jednoznačné určení vašich plateb. Vyúčtování energií vypadá na první pohled složitě, ale tak hrozné to není.

Zároveň je zde uvedeno období, za které je faktura vystavena, celková cena, přehled zaplacených záloh a z toho vyplývající přeplatek nebo nedoplatek. Je zde informace, do jakého data je nezbytné doplatek uhradit či v případě přeplatku, do jakého data jej dodavatel zašle zpět. Pro porovnání je zde i přehled historické spotřeby z minulých faktur.

„Rekapitulace plateb se váže k danému fakturačnímu období, tedy nikoli ke kalendářnímu roku,“ upozorňuje Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy a dodává: „V případě, že máte přeplatek, záleží na podmínkách vašeho dodavatele, zda vám jej vrátí nebo převede do dalšího zúčtovacího období. Například my našim zákazníkům přeplatky vyšší, než sto korun automaticky vracíme. Pokud si ale přejí, mohou svůj přeplatek použít k uhrazení zálohy na další období.“

První stránka obsahuje většinou i předpis záloh na další období. Výše záloh nemusí zůstávat stále stejná. Dodavatelé ji upravují podle uplynulého období, odhadu vývoje spotřeby a rovněž ceny energií na další období. Robert Šíma z Bohemia Energy k tomu uvádí: „Naši zákazníci si mohou výši záloh bezplatně kdykoli změnit. Doporučujeme to zejména v případě, že zákazník očekává, že dojde ke změně spotřeby energie. Například když změní způsob vytápění nebo si pořídí bazén s vyhříváním. Nebo naopak může zažádat o snížení záloh, když ví, že v bytě či domě nebude delší dobu nikdo bydlet.“

Druhá část faktury (část B) pak obsahuje detailní přehled plateb v rozdělení na platby regulované a neregulované, včetně údajů o spotřebě. Je zde rovněž název konkrétního produktu, který je s obchodníkem sjednaný.

Na faktuře za elektřinu jsou zkratky VT a NT. Jedná se o vysoký tarif a nízký tarif. Každý má jinou cenu, takže ve vyúčtování je ke každému tarifu samostatně uvedena spotřeba a cena. Spotřeba elektřiny se počítá v kWh (kilowatthodinách), u plynu se uvádí spotřeba v m3 přepočtenou na kWh. Je to dáno tím, že na plynoměru je údaj v m3, ale spotřeba se účtuje v kWh.

Další dvě zkratky, které jsou důležité, je kód elektroměru (EAN) či plynoměru (EIC). Tyto kódy jsou unikátní a jednoznačnou identifikací místa spotřeby.

V třetí části (část C) jsou informace potřebné k případné reklamaci vyúčtování, informaci o směsi paliv a užitečné informace od dodavatele.

Proč nechodí vyúčtování všem stejně
Možná jste si již někdy položili otázku, proč nechodí vyúčtování za energie ve stejný čas jako například vašemu sousedovi. „Roční vyúčtování od vašeho dodavatele je vystaveno až na základě odečtu elektroměru či plynoměru, které provádí distributor. Distributor může stav spotřeby také stanovit odhadem, je-li odběrné místo nepřístupné. Tyto stavy spotřeby pak posílá vašemu obchodníkovi, který na jejich základě vystaví fakturu za spotřebovanou energii,“ doplňuje Robert Šíma. Nutno ještě dodat, že termín odečtu je individuální, nelze jej sjednotit a neovlivníte jej ani vy, ani váš dodavatel.

(redakce)

1 komentář u „Jak se vyznat ve vyúčtování za energie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *